Skriv ut

Styrelse

Det samlade svenska skogsbruket utser styrelsen för Föreningen Skogsträdsförädling.

Föreningens styrelse består av ordförande och högst sju andra ledamöter jämte lika många suppleanter. Ordförande väljs av föreningen på ordinarie årsstämma för en tid av två år i sänder. Sex ledamöter och suppleanter för dem utses för en tid av två år i sänder enligt följande:

 • Föreningen Sveriges Skogsindustrier utser tre ledamöter jämte suppleanter
 • LRF Skogsägarna utser två ledamöter jämte suppleanter och
 • Skogsstyrelsen utser en ledamot jämte suppleant.

Därutöver äger styrelsen för Sveriges Lantbruksuniversitet att utse en ledamot jämte suppleant för en tid av två år i sänder.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande för samma tid som ordföranden.

Styrelsen består fram till stämman 2021 av följande ledamöter:

Ordinarie

 • Ola Rosvall, ordförande
 • Ola Kårén, vice ordförande, SCA Skog
 • Daniel Hägglund, Holmen Skog
 • Stefan Mattsson, Sveaskog
 • Göran Örlander, Södra
 • Erik Viklund, Mellanskog
 • Jonas Bergqvist, Skogsstyrelsen
 • M Rosario Garcia Gil, SLU

Suppleanter

 • Oskar Skogström, StoraEnso Plantor AB
 • Lars Bergman, BillerudKorsnäs
 • Thomas Vestman, SCA Skog
 • Magnus Petersson, Södra
 • Sven Zimmer, Norrskog
 • Claes Uggla, Skogsstyrelsen
 • Ove Nilsson, SLU

Föreståndare: Sten Jonsson